Partners

EN SIDA FÖR DIG SOM PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT ÄR INVOLVERAD I SERVICE LÄNGS S:T OLAVSLEDEN
Vad vore S:t Olavsleden utan de boenden, turarrangörer och hembygdsföreningar med annan service som finns efter leden? På denna sida har vi samlat information som vi hoppas kan underlätta för dig i din utveckling, oavsett om du är en ny aktör eller har ett befintligt sedan tidigare.

VILL DU VARA VÄRD FÖR ETT BOENDE, RESTAURANG, CAFÉ ELLER SERVICEANLÄGGNING LÄNGS S:T OLAVLSEDEN?

Vad vore S:t Olavsleden utan de boenden, restauranger, caféer och serviceanläggningar som finns? Gör som många andra av våra partners och marknadsför din verksamhet för S:t Olavsledens besökare.
 
Ansök om att bli registrerad här:

AKTUELLA UTBILDNINGAR:

DIGITAL GRUNDKURS FÖR STARKT VÄRDSKAP

För att inspirera till ett starkare, tryggare värdskap och höja upplevelserna för våra gäster bjuder vi in till en digital grundkurs om S:t Olavsleden. Kursen riktar sig till dig som driver turistföretag, är anställd i eller vill starta en verksamhet med koppling hit.

Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt. Den tar upp vilka som vandrar, historien om S:t Olav och praktiska saker kring leden. Men också råd kring hur vi kan bli bättre på att välkomna våra besökare och skapa positiva reseminnen. Du får dessutom en verktygslåda för att kunna marknadsföra din egen verksamhet.

UTBILDNING FÖR TURISMAKTÖRER

Inför årets barmarksäsong kommer projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling att erbjuda dig som är eller är intresserad att bli turismaktör en digital utbildning med fokus på resepacketering.

Du får handfasta tips och underlag för att skapa egna produkter samt produkter till DMC:s (Destination Manage- ment Company) och turoperatörer som vill sälja resepaket längs S:t Olavsleden. Utbildningen är fördelad på tre tillfällen.

Leverantör av utbildningen är outdoor- och paketreseföretagaren Sofie Jugård Löfgren som framgångsrikt driver företaget Aktivut AB som inte missar en chans att inspirera modiga företag som vill leva som de lär.

NU HÄNDER DET!

Under våren 2021 lanseras cykling som en nyhet längs S:t Olavsleden och vi bjuder nu in till samverkansmöte för alla som är intresserade av att jobba riktat med service och tjänster för cyklister längs leden.

Projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling bjuder in till två digitala träffar på Zoom, med samma tema och samma innehåll för att så många som möjligt skall kunna vara med vid något av tillfällena.

Sofie Jugård Löfgren från Aktivut leder de digitala träffarna där syftet med samverkansträffarna är starta upp ett nätverk för entreprenörer och verksamheter som visat intresse för att utveckla service och tjänster för cyklister mellan Sundsvall och Trondheim.

På träffarna kommer vi kort att gå igenom ledens bakgrund, en nulägesbeskrivning, marknadsföringsplanen riktad mot cyklister och visionen framåt.

SAKER ATT TÄNKA PÅ OCH ÅTGÄRDER ATT VIDTA MED ANLEDNING AV COVID-19

För många medför den rådande pandemin nya riktlinjer, rutiner, risker och oro. För att sommaren ska bli så bra som möjligt för gäster och aktörer som besöker och verkar längs S:t Olavsleden är det viktigt att känna till och komma ihåg att agera annorlunda jämfört en ”vanlig sommar”.

I vår lathund finns några konkreta tips i syfte att underlätta hantering för boende- och serviceanläggningar med fokus på covid-19.

HJÄLP TILL ATT SPRIDA BUDSKAPET OM ATT HÅLLA AVSTÅND

Har du sett de skyltar som sitter uppe efter leden? Du får mer än gärna skriva ut dina favoriter och sätta upp. Skyltarna är i A3-format men går även att skriva ut på A4-papper. Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen!

S:T OLAVSLEDEN – ETT STEG I REGIONAL UTVECKLING

Mellan juni 2019 och mars 2022 pågår projektet ”S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling”. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden i samarbete med kommuner och regioner längs ledens sträckning, med Östersunds kommun som projektledare.

Syftet med projektet är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom att i ett regionalt samarbete stötta små och medelstora företag i deras utveckling samt främja en levande landsbygd. Projektet skall även bidra till att stödja de regionala utvecklingsstrategierna i Jämtland Härjedalen och Västernorrland samt bevara och utveckla länens unika natur- och kulturarv och dess attraktivitet.

Läs mer om projektet: ”S:t Olavsleden – Ett steg i regional utveckling”

REGISTERA ER PÅ NATURKARTAN

Vi tror att det är en framgångsfaktor att aktörer och företagare efter leden själva ska kunna hantera sina boende och serviceanläggningar. ”För att kunna bli redaktör över er verksamhet behöver ni först registrera ett användarkonto hos Naturkartan. 

Till Naturkartan

BLI PARTNER

Har ni ett extra hus på tomten som ni gärna vill hyra ut? Eller funderar på guidade turer, cykelservice eller bagagetransport längs med S:t Olavsleden? Hör isåfall av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Till kontakter

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Få samlad information om S:t Olavsleden – Ett steg i regional utveckling´s aktiviteter och vad som planeras längs med leden direkt till din inkorg. När du registrerar dig, ställer vi ett antal frågor för att kunna föra statistik på den utveckling projektet genererar. Vi hanterar dina uppgifter och ser till att de är säkra i enlighet med dataskyddsförordningen vilket du kan läsa mer om på vår hemsida under Integritetspolicy.

Jag vill registrera mig

NÄTVERK PÅ FACEBOOK

I Facebookgruppen ”S:t Olavsledens intressenter” finns möjlighet att nätverka med andra aktörer längs med leden. Här kan du som erbjuder boende, mat eller annan service utbyta tips och råd med andra, samt snabbt nå ut med viktig information om det skulle behövas. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skaps bästa möjliga förutsättningarna för att våra vandrare ska få en minnesvärd upplevelse längs leden.

Till gruppen

BILDBANK & LOGOTYPER

Du är välkommen att använda S:t Olavsledens logga, bilder och filmer i marknadsföring som kan kopplas till leden. Exempelvis om du vill lyfta att du har ett boende längs med leden som välkomnar pilgrimer.

Till Bildbanken

Har du inget lösenord än, kontakta oss så hjälper vi dig med riktlinjer och inlogg.