Partners

EN SIDA FÖR DIG SOM PÅ ETT ELLER ANNAT SÄTT ÄR INVOLVERAD I SERVICE LÄNGS S:T OLAVSLEDEN
Vad vore S:t Olavsleden utan de boenden, turarrangörer och hembygdsföreningar med annan service som finns efter leden? På denna sida har vi samlat information som vi hoppas kan underlätta för dig i din utveckling, oavsett om du är en ny aktör eller har ett befintligt sedan tidigare.

AKTUELLA KURSER & SEMINARIER

Utbilda och utveckla dig själv i det ämne som passar dig. Vi vill att alla som på något sätt är verksamma längs S:t Olavsleden eller funderar på att bli verksam tar tillfället i akt och deltar på några av våra kurser och seminarier. Vissa är konkreta utbildningar, andra är mer inspiration. Boka gärna idag!

DIGITAL KURS OM S:T OLAVSLEDEN

Utbildningen är uppdelad i sex avsnitt. Den tar upp vilka som vandrar, historien om S:t Olav och praktiska saker kring leden. Men också råd kring hur vi kan bli bättre på att välkomna våra besökare och skapa positiva reseminnen. Du får dessutom en verktygslåda för att kunna marknadsföra din egen verksamhet.

Plats och tid:

Digital: Valfritt datum

BRANDKURS BOENDEANLÄGGNING

Vi vill alla kunna erbjuda trygga övernattningar. Tyvärr brinner det på hotell och stugverksamheter flera gånger varje vecka runt om i världen vilket kan innebära stora konsekvenser.
På denna digitala brandkurs erbjuds du som driver och arbetar på boendeanläggningar kunskap om hur man förebygger bränder. Hur man jobbar med SBA systematiskt brandskyddsarbete och hur man agerar vid en hotellbrand.

Denna utbildning är kostnadsfri och anpassad för de som erbjuder övernattningar i olika former.

Målsättning är att du som deltagare efter kurstillfället har:

• Förståelse för de vanligaste brandriskerna på hotell och hur de kan förebyggas.
• Hur SBA-arbetet bedrivs samt lagar, regler och ansvar.
• Hur det tidiga brandförloppet och riskerna med rök och brandgas i relation till tiden för en utrymning och möjlighet att släcka en brand.
• Hur utrymning på hotell bör gå till.
• Vad grundläggande byggnadstekniskt brandskydd är.
• Förstå hur man ska agera vid en brand och hur man hanterar olika slags bränder.

Digitalt: 25 april kl. 08.00-11.00

varumärkesutbildning

Ju fler vi är som pratar om S:t Olavsleden desto starkare och tydligare blir varumärket. Utbildningen handlar om att bygga varumärke och bli en god marknadsförare av din egen verksamhet och samtidigt bidra till och dra nytta av S:t Olavsledens varumärke. Den riktar sig till dig som driver eller vill driva företag längs leden eller är nyfiken på att verka som guide, cykeluthyrare etc. och som vill stärka ditt eget varumärke och bidra till att bygga S:t Olavsledens.

Ur innehållet:
• Vad är ett varumärke och hur bygger man det starkt?
• Hur kan, och får, jag använda bilder, texter och filmer som redan är producerade
• Vi jobbar med idéer på kommunikationsaktiviteter som du själv kan genomföra

Digital kurs: 28 april kl. 09.00-12.00

sök- & bokningsbar på webben

Att vara sökbar och bokningsbar via webben är viktigt för alla företag, men kanske extra viktigt för turismföretag. Här tittar vi på de konkreta sidor som idag är mest populära och går igenom hur de funkar och vilka för- respektive nackdelarna är. Bland annat tittar vi på AirBnB, Booking. com, Tripadvisor med flera. Vi går också lite djupare in på hur man blir sökningsbar på webben.

Ur innehållet:
• Hur nyttjar jag Google på bästa sätt
• Behöver jag ett onlinebokningssystem? Vilket?
• Hur kan jag driva trafik till min webbplats

Digital kurs: 5 maj kl. 09.00-12.00

S:T OLAVSLEDEN – ETT STEG I REGIONAL UTVECKLING

Mellan juni 2019 och mars 2022 pågår projektet ”S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling”. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden i samarbete med kommuner och regioner längs ledens sträckning, med Östersunds kommun som projektledare.

Syftet med projektet är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom att i ett regionalt samarbete stötta små och medelstora företag i deras utveckling samt främja en levande landsbygd. Projektet skall även bidra till att stödja de regionala utvecklingsstrategierna i Jämtland Härjedalen och Västernorrland samt bevara och utveckla länens unika natur- och kulturarv och dess attraktivitet.

Läs mer om projektet: ”S:t Olavsleden – Ett steg i regional utveckling”

SAKER ATT TÄNKA PÅ OCH ÅTGÄRDER ATT VIDTA MED ANLEDNING AV COVID-19

För många medför den rådande pandemin nya riktlinjer, rutiner, risker och oro. För att sommaren ska bli så bra som möjligt för gäster och aktörer som besöker och verkar längs S:t Olavsleden är det viktigt att känna till och komma ihåg att agera annorlunda jämfört en ”vanlig sommar”.

I vår lathund finns några konkreta tips i syfte att underlätta hantering för boende- och serviceanläggningar med fokus på covid-19.

HJÄLP TILL ATT SPRIDA BUDSKAPET OM ATT HÅLLA AVSTÅND

Har du sett de skyltar som sitter uppe efter leden? Du får mer än gärna skriva ut dina favoriter och sätta upp. Skyltarna är i A3-format men går även att skriva ut på A4-papper. Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen!

HAR NI ETT EXTRA HUS PÅ TOMTEN SOM NI GÄRNA VILL HYRA UT?

Eller funderar ni på guidade turer, cykelservice eller bagagetransport längs med S:t Olavsleden? Anmäl din verksamhet direkt på webben eller kontakta oss om du vill veta mer.
Boende »
Service »
Kontakt »

Läs om människor längs leden som hyr ut boende till pilgrimsvandrare »

REGISTERA ER PÅ NATURKARTAN

Vi tror att det är en framgångsfaktor att aktörer och företagare efter leden själva ska kunna hantera sina boende och serviceanläggningar. ”För att kunna bli redaktör över er verksamhet behöver ni först registrera ett användarkonto hos Naturkartan. 

Till Naturkartan

BLI PARTNER

Har ni ett extra hus på tomten som ni gärna vill hyra ut? Eller funderar på guidade turer, cykelservice eller bagagetransport längs med S:t Olavsleden? Hör isåfall av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Till kontakter

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Få samlad information om S:t Olavsleden – Ett steg i regional utveckling´s aktiviteter och vad som planeras längs med leden direkt till din inkorg. När du registrerar dig, ställer vi ett antal frågor för att kunna föra statistik på den utveckling projektet genererar. Vi hanterar dina uppgifter och ser till att de är säkra i enlighet med dataskyddsförordningen vilket du kan läsa mer om på vår hemsida under Integritetspolicy.

NÄTVERK PÅ FACEBOOK

I Facebookgruppen ”S:t Olavsledens intressenter” finns möjlighet att nätverka med andra aktörer längs med leden. Här kan du som erbjuder boende, mat eller annan service utbyta tips och råd med andra, samt snabbt nå ut med viktig information om det skulle behövas. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skaps bästa möjliga förutsättningarna för att våra vandrare ska få en minnesvärd upplevelse längs leden.

Till gruppen

BILDBANK & LOGOTYPER

Du är välkommen att använda S:t Olavsledens logga, bilder och filmer i marknadsföring som kan kopplas till leden. Exempelvis om du vill lyfta att du har ett boende längs med leden som välkomnar pilgrimer.

Till Bildbanken

Har du inget lösenord än, kontakta oss så hjälper vi dig med riktlinjer och inlogg.

Subscribe

* indicates required
Ja, jag samtycker till att mina uppgifter sparas.

Subscribe

* indicates required
Ja, jag samtycker till att mina uppgifter sparas.