Skyltar

S:t Olavsleden är skyltad för att du som pilgrim lättare ska hitta.
Följande skyltar kommer du se längs din väg från Selånger till Trondheim. Skyltningen är ingen garanti för att hitta rätt eftersom en skylt kan försvinna och du behöver själv ta med en karta och ha koll på var du befinner dig. Men skyltarna är till din hjälp. Du rekommenderas att vandra S:t Olavsleden mellan den 15 maj och den 15 oktober. Lycka till!
Olavskorset

Olavskorset leder vägen. Denna symbol finns både som metallmärke och klistermärke och sitter med jämna mellanrum längs hela S:t Olavsleden.

Varningsskylt

Varningsskylten visar att du närmar dig trafikerad led. Kan vara en större väg, järnväg eller annan typ av korsning som gör att du bör se upp. Passage sker på egen risk.

Hänvisningsskylt

Hänvisningsskylten som visar att S:t Olavsleden svänger eller byter riktning. Denna skylt gäller samtliga transportsätt.

Hänvisningsskylt för vandrare

Hänvisningsskylten för vandrare som visar att här avviker vandringsleden åt det håll pilen visar.

Hänvisningsskylt för cyklister

Hänvisningsskylten för cyklister som visar att här avviker cykelleden åt det håll pilen visar.

Hänsvisningsskylt för ryttare

Hänvisningsskylten för ryttare som visar att här avviker ridleden åt det håll pilen visar.

Hänvisningsskylt Pilgrimskälla

Hänvisningsskylt till pilgrimskälla med kilometerangivelse.

Kommunskylt

Kommunskyltarna sitter vid alla kommungränser. S:t Olavsleden sträcker sig genom sex svenska kommuner och två norska. Vid varje kommungräns kan du läsa om platsen du befinner dig på samt se en karta och kilometerangivelse till målet i Trondheim.

Håll avståndet-skyltar

Under Pandemin vill vi påminna om att hålla avstånd också i naturen. Du hittar skyltarna längs S:t Olavsleden och får tillsammans med dina pilgrimsvänner ta eget ansvar för att minska smittspridningen.