Projekten S:t Olavsleden

– BESÖKSNÄRING GENOM ETT GEMENSAMT KULTURARV
S:t Olavsleden går idag bitvis genom områden som traditionellt sett inte har någon stark reseanledning. Projektet vill där bidra till att skapa en turistisk utveckling. Genom att uppmärksamma och främja lokalt ideellt engagemang bidrar vi till att natur- och kulturarvet bevaras och landsbygdens potential tillvaratas.