Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av vår hemsida!
Denna sida beskriver hur denna webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för webbplatsen S:t Olavsleden
Projektägare är Östersunds kommun. Medaktörer är Sundsvalls kommun, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Ånge kommun, Bräcke kommun, Krokoms kommun och Åre kommun.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglihet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela så att vi får veta att problemet finns.

• Skicka e-post till: jenny.hall@ostersund.se

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort en självskattning (intern testning) tillsammans med vår reklambyrå Nestorville som utvecklat webbplatsen.
Senaste bedömningen gjordes 2021-05-04 och är godkänd av S:t Olavsleden.

Granskningsmetod
Webbplatsen är testad med Wave Evaluation Tool och Google Lighthouse samt manuell testning.

Webbplatsen publicerades 2021-04-20.
Redogörelsen uppdaterades senast 2021-05-04.