S:t Olavsleden soundtrack

St Olav är Nordens mest kända helgon, firad och uppmärksammad i både text och ton. Musikerna Ulrika Bodén och Göran Månsson har gjort en djupdykning i de källor som finns med musik kopplad till St Olav. Förutom den vackra liturgiska musik som använts i Olavsmässan från 1100-talet som sjöngs vid det årliga firandet av St Olav och sägs ha komponerats av en norsk klerk anställd i Nidarosdomen i Trondheim finns bland annat flera olika ballader. De har funnit ett rikt och omväxlande material med stor förankring i folkmusiken som de bearbetat tillsammans med Niklas Roswall.

I det inspelade soundtracket, inkluderas även naturljud, vallmusik, kulning och lockrop. Ett sångsätt som utvecklats i Sverige och Norge sedan järnåldern för att med rösten kunna locka hem den fritt betande tamboskapen. Nordisk vallmusik är en viktig grund både för gregoriansk musik och den profana folkmusiken.

Musiker

Göran Månsson

Ulrika Bodén

Niklas Roswall