Integritetspolicy

Personuppgiftsbehandling
Vi vill med den här informationen informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter när du har kontakt med projektet S:t Olavsleden – Ett steg i regional utveckling.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på den dator eller annan enhet du använder för att nå Internet. Vi lagrar ingen personlig information såsom tex namn eller e-postadress i cookies utan endast information som möjliggör att vår webbplats ska fungera på bästa sätt.

Det finns två typer av cookies

Sessioncookies lagras temporärt i din dators minne och försvinner när du stänger ner din webbläsare. Vi använder oss av den här typen av cookies för att bland annat underlätta navigeringen på vår hemsida. Vissa av dessa cookies är väsentliga för att alla funktionerna på hemsidan ska fungera. Det innebär att om du blockerar användningen av cookies helt, så kommer du inte att kunna använda alla funktioner på hemsidan.

Permanenta cookies sparas på din dator, surfplatta eller mobiltelefon och finns kvar mellan dina besök. Denna typ av cookies används i syfte att förbättra upplevelsen för dig som besökare, till exempel för att minska laddningstiden. Vi använder även informationen från permanenta cookies till att se statistik över hur besökare använder sidan i syfte att förbättra användarupplevelsen baserat på vad våra besökare letar efter.

Förstaparts- och tredjeparts cookies

Man skiljer på förstaparts-cookies och tredjeparts-cookies. En förstaparts-cookie sätts av stolavsleden.com medan en tredjeparts-cookie sätts av en annan webbplats.

På stolavsleden.com använder vi os av följande tredjeparts cookies:

Youtube

För att kunna visa videos från Youtube

Google 

För att kunna få statistik över hur våra besökare använder vår hemsida i syfte att förbättra användarupplevelsen använder vi oss av Google Analytics. Google’s cookie policy applies to third party cookies from both YouTube and Google: https://policies.google.com/privacy?hl=se

Naturkartan

En väldigt viktig funktion på stolavsleden.com är kartor. För att dessa ska fungera som de ska behövs cookies. Läs mer om cookies från Naturkartan här: http://outdoormap.com/integritetspolicy

WPML

Vår sida finns på både engelska och svenska. För detta använder vi WPML. Se deras cookiepolicy: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

Vår policy om hur vi hanterar personlig information och efterföljer GDPR direktivet kan du hitta här: https://stolavsleden.se/sv/cookiepolicy

DINA RÄTTIGHETER

Projektägare av projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling är Östersunds Kommun och därmed personuppgiftsansvarig för ovan nämnda personuppgiftsbehandling. Personuppgifterna kommer i första hand från dig, eller från någon annan företrädare för företaget. Projektet kan komma att samla in uppgifter från publika eller andra externt tillgängliga källor: myndigheter och kommersiella informationsleverantörer av uppgifter för att få information om du är en av företagets verkliga huvudmän.

ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra ändamål som avser rättslig förpliktelse, leverans av tjänster, kund- och marknadsanalyser, nöjdhetsundersökningar och upprätta statistik under projektets period. Om du och ditt företag vill prenumerera på nyhetsbrev från S:t Olavsleden behöver du ge ditt samtycke till det. Samtycket kan du när som helst återta genom att avregistrera dig från tjänsten enligt instruktionerna i nyhetsbrevet. För att kunna administrera din anmälan till något av våra öppna seminarier eller event så samlar projektet in dina personuppgifter, för att tillhandahålla plats, bekräfta anmälan etc. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland, Tillväxtverket samt de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, om ett sådant krav/skyldighet följer av lag. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast via kontakter som återfinns på vår hemsida www.stolavsleden.se. Du når vårt dataskyddsombud genom att mejla till gdpr@ostersund.se. Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på www.ostersund.se/dataskydd Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen www.datainspektionen.se, datainspektionen@datainspektionen.se gällande vår hantering av dina personuppgifter.