Natur och Allemansrätt

Den svenska och norska allemansrätten ger en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen på ett sätt som är ovanligt i många andra länder

I Sverige och Norge ger allemansrätten oss en unik tillgång till naturen, men när vi vistas i skog och mark har vi både rättigheter och skyldigheter. Alla har ansvar för att inte störa och inte förstöra när man vistas i naturen och att visa hänsyn mot natur, djurliv, markägare och andra besökare.

Var får man gå?

Du får gå överallt men du ska inte gå fritt över odlad mark och inte på tomtmark nära hus.

Tälta

Du får tälta enstaka nätter, men tänk på att inte skada naturen och sätt inte upp tältet nära bebyggelse.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld under säkra förhållanden allra helst på iordninggjorda eldplatser. Du får ta nedfallna kvistar och grenar som ved till elden, men det är inte tillåtet att ta grenar från levande träd. Du ska dock vara mycket försiktig med att elda och hålla koll på eventuellt rådande eldningsförbud. Detta kan du se på smhi.se och yr.no.

Vatten

I både Sverige och Norge är vattenkvalitén god och ofta kan du stilla törsten från strömmande vatten såsom bäckar, åar och älvar. längs med leden.

Längs med S:t Olavsleden finns även flera S:t Olavs källor att dricka från. Men var ändå noga med att alltid packa med dig vatten.

Jaktsäsong

Från mitten av augusti börjar jaktsäsongen för björn och fjällfågel längs leden, och i september börjar älgjakten. Det är inte några problem att vandra i skog och fjäll längs S:t Olavsleden under denna period men vi ber dig att vara lite mer vaksam. Jägarna uppskattar även om du bär något färgglatt och kanske sjunger eller pratar lite för dig själv medan du vandrar.

Jakt och fiske

Att jaga och fiska ingår inte i allemansrätten – för att till exempel fiska i sjöar och älvar behöver du köpa fiskekort. Vid jakt råder även där speciella regler och man måste ha jaktlicens och vara del i ett jaktlag eller köpa jakträtt för att få jaga.

Bär och svamp

Bär, svamp och blommor får plockas om de inte är fridlysta. Särskilda regler gäller för naturreservat och nationalparker.

Mer information om Allemansrätten.

Om nöden kallar

Här får du tips på hur du ska göra när nöden kallar, när det är långt till nästa dass: Gräv en liten grop. Uträtta dina behov. Täck över gropen med jord. Gräv ner toalettpappret i samma grop eller ta med dig pappret därifrån.

På det här viset får vi alla en trevlig resa längs leden.

Animationer: Malin Almén, Animerat.se Klipp och Ljud: Mats Öhr

Vandring i renbetesland

Hela S:t Olavsleden, från kust till kust, går genom områden som kännetecknas av samisk kultur och århundraden av renskötsel. Detta gäller särskilt i fjällen, där marken inte är så påverkad av nyttjandet av skogsmark. Du behöver inte vandra långt från vägen innan du hittar spår av det äldre samiska levnadssättet. Men spåren kan vara svåra att upptäcka. Byggnader byggdes med naturens eget material, och det krävs övning för att se dem. När byggnaderna inte längre används, tar naturen dem långsamt tillbaka. Dagens moderna renskötseln lämnar andra spår efter sig. Längs Skalstugevägen kan man till exempel se åtminstone ett renstängsel strax vid vägkanten.

På vintern betar renarna i skogsmark. Om du vandrar S:t Olavsleden på sommaren är det därför svårt att förstå att det är fullt med renar i skogarna på vintern. För att se renarnas betesmark från ovan kan du ta linbanan upp på Åreskutan. Från bergbanan är det 900 meter att gå till toppstugan och i sydväst kan du se fjällen där samebyarna Tåssåsen och Handölsdalen har sina renar. Nordväst om Åreskutan i Skäckerfjällen finns renar från Kalls sameby och Njaarke sameby finns i Sösjöfjällen.

Kom ihåg att visa hänsyn när du går genom renbetesland. Fjäll och skogar är renskötarens arbetsplats och betesmarkerna är för renarna. Om du träffar på en ren bör du stanna upp och vara tyst. Renarna är känsliga, särskilt under kalvningsperioden under våren. Om du har hund med dig ska den alltid vara kopplad.

För dig som vill fördjupa dig lite mer i den samiska historien kan läsa på www.sweden.se.