Allemansrätten

I Sverige och Norge ger allemansrätten oss en unik tillgång till naturen. Vi har ett gemensamt ansvar att förvalta naturen till kommande generationer därför är grundregeln när vi lämnar våra hem ”inte störa och inte förstöra” när man vistas i naturen och att visa hänsyn till djurliv, markägare och andra besökare.

Några punkter att tänka på när du vandrar, cyklar eller rider S:t Olavsleden:

Ikon karta

Planera i förväg

Genom att planera i förväg blir det enklare att ta hand om naturen när du väl är ute.

Läs på och tänk igenom din vandring, hur du på bästa sätt delar upp dina dagsetapper, boendens öppettider, din klädsel samt packning. Glöm inte och ta med en skräppåse att slänga avfallet i. På så sätt lämnar vi inga spår efter oss vilket är en förutsättning för att fortsätta uppleva de natur- och kulturmiljöer som S:t Olavsleden erbjuder från kust till kust genom två länder.

ikon cykling

håll dig till markerad led

Ta hand om skog och mark genom att cykla, rida eller vandra på S:t Olavsledens markerade leder.

Alla cyklister uppmanas att följa cykelleden och hålla kontroll på sin cykel – innan du passerar andra, meddela artigt din närvaro och fortsätt med försiktighet.

ikon gröda

visa hänsyn till privat och odlad mark

Allemansrätten ger oss friheten att röra oss nästan överallt i naturen.

En av de viktigaste komponenterna i utomhusetik är att vi uppträder vänligt gentemot andra besökare och givetvis mot markägare. Du får till exempel inte passera över någons privata tomt eller så pass nära bostadshus att de boende störs. Det finns inget exakt avstånd att förhålla sig till men håller du ett avstånd på 60-70 meter är du troligen på den säkra sidan. Fråga markägaren om du känner dig osäker. Det är viktigt att visa hänsyn till odlad mark, vandra aldrig över brukad åker med växande gröda, det är ditt ansvar att vandra efter kanten så att inget trampas ner och förstörs.

ikon tälta

TÄLTA PÅ RÄTT STÄLLE OCH TILLÅTEN TID

Välj en tältplats där du inte stör markägare eller skadar naturen och stanna max några dygn.

Tälta inte på betesmark eller mark som används för jordbruk eller plantering. Lämna alltid platsen som du hittade den och det du packat ur, packar du med hem.

Kom ihåg att utedass och grillplatser kan vara privata om de ligger i anslutning till ett boende och då inte är fria att använda för dig som tältar

ikon eldning

ELDA MED EFTERTANKE

Det är både trevligt och stämningsfullt att sitta runt en lägereld men allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp en eld.

Du får elda på utsedda platser efter S:t Olavsleden under säkra förhållanden så att elden inte riskerar att sprida sig eller skada mark, djur och växter.

Under perioder kan lokala eldningsförbud råda. Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller. Håll dig uppdaterad genom att besöka respektive länsstyrelses hemsida:

Länsstyrelsen Västernorrland (Sundsvall – Borgsjö)

Länsstyrelsen Jämtland (Bräcke – Norska gränsen)

Välj i första hand iordningsställda eldstäder om du vill elda. Du ska exempelvis inte elda på eller vid mossa, torv, eller jordig skogsmark där elden kan ligga och pyra och sprida sig även efter att du lämnat den. Elda heller aldrig på klippor, då berget kan spricka av värme.

Stående träd, döda eller levande, är hem för fåglar och insekter dessa lämnas intakta. Detsamma gäller fallna träd som är otroligt viktiga för biologisk mångfald därför får du inte hugga, såga eller sparka sönder dessa för ved. Genom allemansrätten får du däremot använda fallna grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken. Elda inte sopor – eldstaden är ingen plats för sopförbränning. Släck alltid elden ordentligt med vatten och kom ihåg att det du packar ur packar du med hem.

ikon ingen nedskräpning

ta med dig skräpet

All nedskräpning är förbjuden. ”Packa i, packa ur” är ett mantra vi rekommenderar alla S:t Olavsledens besökare.

Plastpåsar, cigarettstumpar, fiskelinor och även organiskt skräp som apelsin-, melon- och pistaschskal är skadligt för djur och vår miljö när de inte kastas på rätt sätt. Ta med ditt skräp hem om inte soptunna finns tillgänglig och plocka upp skräp som du hittar – vi bär alla ett gemensamt ansvar att städa upp efter oss innan vi går vidare från rast- och viloplatser.

ikon toalettpapper

uträtta behoven på rätt sätt

Under 580 kilometer är risken stor att nöden förr eller senare kallar.

Om dass eller toalett inte finns nära så gå minst 100 meter bort från leden och gräv en grop där du kan uträtta dina behov. Med spade och toalettpapper i din packning är du förberedd, toalettpapperet kan grävas ner, eldas upp (om det inte är eldningsförbud) eller tas med i din skräppåse. Släng inte toalettpapper i naturen.

ikon kopplad hund

ha koll på din fyrbenta vän

Hunden är välkommen att följa med längs S:t Olavsleden, men vissa restriktioner gäller.

Förutom giltigt vaccinationskort och fästingmedel behöver du kunna förse din hund med vatten och näring så det är viktigt att planera din vandring och extra packning. En hund bör alltid vara kopplad om du inte har en sån relation till din hund att den kommer på direkt inkallning och på max ett koppellångt avstånd. Vissa delar av S:t Olavsleden passerar genom renbetesområden och jordbruksmarker, där ska du koppla din hund enligt lag. Detta är särskilt viktigt under perioden 1 mars – 20 augusti.

Speciella regler gäller för att ta med sig hunden över gränsen och in i Norge. Läs mer om vad som gäller på norska myndigheten Mattilsynets hemsida.  Veileder: Slik reiser du med kjæledyret ditt | Mattilsynet

Tänk även på att vissa hundraser är förbjudna i Norge och ej får tas med in i landet. Den aktuella förbudslistan går att hitta här. Forbudte hunder (raser) | Mattilsynet

ikon ko

visa hänsyn till djur och andra människor

Allemansrätten gäller oss alla så visa hänsyn när du tar dig fram så att du inte skrämmer eller stör andra människor eller djur.

Sträckor efter leden går genom eller bredvid delar av jordbruk som vi är stolta över, tänk då på att inte mata boskapsdjur, stör dem inte och låt inte din hund komma för nära. Att vandra genom en hage med sin hund, även om den är kopplad är inget vi rekommenderar, kor kan förutom att vara nyfikna även beskyddande av sina kalvar, gå alltid runt om du har hund eller cykel med dig.

Hela S:t Olavsleden går genom områden som kännetecknas av samisk kultur och århundranden av renskötsel. Detta gäller speciellt i fjällen. När du tar dig fram i renbetesland är det viktigt att komma ihåg att fjäll och skogar är renskötarnas arbetsplats och betesmarkerna är för renarna. Om du träffar på en ren bör du stanna upp och gärna öka avståndet samt vara tyst då renar är känsliga, speciellt under vårens kalvningsperiod. Om du har hund med dig ska den alltid vara kopplad.

ikon bada

bada på rätt ställe

Du får bada nästan överallt, förutom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud exempelvis för att skydda fåglar. Är du osäker på om din tänkta badplats är för nära ett boende, knacka på och fråga husägaren om det är okej innan du tar ett svalkande dopp.

ikon bär

Plocka blommor, bär och svamp som är tillåtna

Njut av vilda bär och svamp efter din vandring och av blommor som inte är fridlysta.

På så sätt bidrar vi till biologisk mångfald och att insekters naturliga habitat inte förstörs.

Läs mer om att plocka blommor, bär och svamp hos Naturvårdsverket.
http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Plocka-blommor-bar-svamp/

ikon elcykel

VÄLJ BORT ELCYKEL

Att köra elcykel, segway eller andra mindre fordon med motor i naturen ingår inte i allemansrätten, vilket betyder att du inte får använda dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov från markägaren.

ikon jakt

var uppmärksam under jaktsäsong

Från mitten av augusti börjar jaktsäsongen för björn och fjällfågel längs leden, och i september börjar älgjakten.

Det är inte några problem att vandra i skog och fjäll längs S:t Olavsleden under denna period men vi ber dig att vara mer vaksam. Jägarna uppskattar om du bär något färgglatt och kanske även sjunger eller pratar lite för dig själv medan du tar dig fram.

ikon fiske

fiska med rätt tillstånd

Fiske ingår inte i allemansrätten. Vill du fiska längs med S:t Olavsleden behöver du därför kolla upp de lokala reglerna för det vatten du tänkt fiska i.

Läs mer om lagar, regler och köp ditt giltiga fiskekort online på iFISKE Swedish fishing permits and licenses online.

ikon vatten

välj dricksvatten med eftertanke

I både Sverige och Norge är vattenkvalitén god och strömmande vatten som bäckar, åar och älvar längs leden är vanligtvis drickbart.

Däremot kan vi aldrig förutse händelser som exempelvis bristfällig hantering av avlopp eller ta ansvar för det vatten du dricker håller drickskvalitet. För säkerhets skull kan du koka vattnet, eller använda vattenreningstabletter. Det finns flertalet matbutiker, bensinstationer, caféer efter leden där du kan köpa eller fråga om du kan få vatten. Efter leden finns även privatpersoner som erbjuder dricksvatten till pilgrimer och såklart alla boenden. God planering är A och O inför sin vandring och vi rekommenderar att du alltid fyller på och packar med dig färskt vatten inför varje dagsetapp.

ikon meddelande

hjälp oss bli bättre

Har träd ramlat och gjort delar av leden svårframkomlig? Hittade du avfall, eller trasiga vindskydd, bänkar eller grillplatser? Meddela gärna oss så ser vi över problemet. info@stolavsleden.com