Historia

Legenden om Olav Haraldsson
Olav Haraldsson föddes 995 och växte upp i Norge. Redan under sin ungdom åkte han ut på sin stora utbildningsresa där han skulle lära sig att bli en skicklig viking. Efter han fått en uppenbarelse om att bli konung och ena Norge lät sig Olav döpas år 1014 i Rouen, Normandie och Olav lämnade asatron. Kort därpå seglar Olav mot sitt fädernesland för att försöka ena Norge under en gemensam kung. Olav var uppenbarligen en mycket intelligent och beslutsam man med stor kompetens som politisk och militär strateg.

Om den helige Olav

Historien om Olav Haraldsson – bygger på skrönor och sagor men också en del trovärdiga källor. Den isländska historikern och författaren Snorre Sturluson skrev omkring åren 1230 – 1240 de s.k. Nordiska Kungasagorna där en av böckerna just heter ”Olav den heliges saga” skriven ca 200 år efter Olav Haraldsson död.

Olav Haraldsson föddes i Ringerike år 995 i det som idag skulle kallas södra Norge. Denna tid är det som i Skandinavien kallas vikingatid. Olav föddes in i en familj med stort lokalt inflytande och troligen en lång bakgrund i den lokala historian. När Olav var 12 år gammal gav han sig ut på vad vi idag kanske skulle säga en utbildningsresa. Olav skulle lära sig att bli en skicklig viking med allt vad det kunde innebära. Segling, sjömanskap men också handel, makt, politik och krig med ond bråd död. Resan gick in i Östersjön men också vidare mot England och nu tillsammans med en större dansk vikingahär. År 1011 var Olav med om att belägra Canterbury och engelsmännen blev till sist tvungna att betala 48 000 pund till danskarna i den största s.k. danegäld någonsin.

Lämnade asatron

Olav kom att hamna hos hertig Rikard den II i Normandie där man tror att Olav fick en del politisk skolning som han skulle komma ha nytta av när han sedan återvände till Norge för att göra anspråk på den norska tronen. Man tror bl.a. att han fick rådet att gifta in sig kungahuset i något grannland detta för att ha ”ryggen fri” i fara av krig. I Normandie och i staden Rouen blev också Olav Haraldsson döpt år 1014 och lämnar asatron för kristendomen. När Olav är 20 år gammal återvänder han till sitt hemland för att försöka ena Norge under en gemensam konung.

Med hjälp av lagstiftning, kristendomen och svärdet lyckades Olav ena Norge och runt år 1024 var Olav Norges första enade kung. Olav hade också blivit ingift i den släkt som var styrande i det område som kom att bli Sverige. Den svenska kungen hette Olof Skötkonung och hade en dotter som hette Ingegerd. Efter olika politiska förvecklingar blev Ingegerd istället bortgift med storfurst Jaroslav i Novgorod (eller Holmgård som vikingarna kallade platsen). Olav blev istället gift med Olof Skötkonungs s.k. frilladotter Astrid.

Från kung till exil

Med hjälp av lagstiftning, kristendomen och svärdet lyckades Olav ena Norge och runt år 1024 var Olav Norges första enade kung. Olav hade också blivit ingift i den släkt som var styrande i det område som kom att bli Sverige. Den svenska kungen hette Olof Skötkonung och hade en dotter som hette Ingegerd. Efter olika politiska förvecklingar blev Ingegerd istället bortgift med storfurst Jaroslav i Novgorod (eller Holmgård som vikingarna kallade platsen). Olav blev istället gift med Olof Skötkonungs s.k. frilladotter Astrid.

Motståndet växte mot Olav Haraldsson i Norge och framförallt från den danske konungen. År 1028 flyr Olav Haraldsson från Norge och begav sig sedan sig Novgorod där Ingegerd fanns – var det slumpen eller var det så att Olav och Ingegerd hade en verklig kärlekshistoria? Efter två år i exil i dagens Ryssland fick Olav signaler att några av hans värsta fiender i Norge var döda. Olav bestämde sig då för att återvända till Norge för att återta kronan.

Slaget i Stiklestad

Exakt vilken väg han tog är oklart med högst troligt är att han passerar Åland och landstiger i Selånger som då var en medeltida viktig hamn. Att han passerar Frösön i Jämtland är högts troligt innan han till sista når den lilla byn Stiklestad där det stora slaget om Norge skulle stå. Detta kom att ske den 29 juli år 1030. Olav dör i slaget. Nästan omedelbart efter hans död börjar rykten gå om under som skett kopplade till Olav. Hans lik flyttas ner till dagens Trondheim – då Nidaros – och hans kista grävs in i sandbanken på Nidelven. Även här börjar berättelser spridas om t.ex. att blinda personer som går längs Nidleven får synen tillbaka etc. Den tredje augusti 1031 dvs ca ett år efter Olavs död kommer biskop Grimkjell till Nidaros. De gräver upp kistan. Upp står en doft av rosor och Olavs röda skägg har vuxit och hans kinder är blossande röda. Då förstår biskopen att Olavs Haraldsson inte bara var en vikingakung och Olav Haraldsson blir Olav den Helige. Hans kista flyttas upp till den lilla Klemenskyrkan som fanns i Nidaros och man påbörjar bygget av dagens fantastiska Nidarosdom.

Det dröjde inte länge förrän pilgrimer började vandra till Nidaros, som fram till 1500-talet var de största pilgrimsmålen i Nordeuropa. Därefter satte den lutherska reformationen stopp för pilgrimsvandringar i Norden och i Sverige förbjöds pilgrimsvandring. Pilgrimsvandringen föll i glömska men inte den lokala historian kring Olav. Under 1980-talet började intresset för pilgrimsvandringar på nytt att öka i Europa. och i september 2013 återinvigdes S:t Olavsleden och återigen kommer det 100-tals vandrare från hela världen hit och vandrar i S:t Olavs fotspår genom historiska landskap på resa mot Nidarosdomen.

Stories along St. Olavsleden

https://www.youtube.com/watch?v=gN0TvfApP-E&list=PLZlrClbOrhQx18zvEeUyeQbId6WM1an1m

Helgonförklaring

Ett år efter slaget vid Stiklestad grävdes Olavs kropp upp. Biskopen utsåg honom till en helig man med befolkningens stöd. Olav helgonförklarades som martyr. Hans död för kristendomen betraktades som ett säkert bevis på att han var Guds instrument. Han hedrade sig som en av Norges apostlar för att ha fullbordat den långa kristningsprocessen. Denna unika kombination av martyr och apostel är kanske den främsta anledningen till att Olav fick så starka och breda anhängare. Olav var en mycket populär helgon och vädjade till alla samhällsgrupper.

Skydd

Övernattning för pilgrimer byggdes längs S:t Olavsleden, känt som ”själskydd”. Pilgrimer drack av kalla källor längs vägen, som har fått sitt namn efter S:t Olav. Legenden säger att källorna dök upp när Olav slog sin stav i marken och fick vatten att strömma från jorden. Källvattnet tros främja god hälsa, ytterligare ett incitament för pilgrimsfärden. De mest kända S:t Olav-källorna finns i Borgsjö och Pilgrimstad. Du kan fortfarande dricka kallt, uppfriskande vatten från källorna medan du andar frisk luft.

Nidaros

De äldsta bevarade delarna av Nidarosdomen är romanska från mitten av 1100-talet. Nidarosdomen har renoverats flera gånger – övervägande i gotisk stil – efter att ha skadats av eld. Sitt på en bänk utanför och studera katedralens västra vägg. Skulpturer på väggen skildrar scener inklusive korsfästelsen och högst upp Kristi uppstigning. 400 000 människor besöker Nidarosdomen varje år från hela världen.