Åre – Stiklestad

VID INDALSÄLVEN FINNS EN GRÖN ODLINGSBYGD MED RÖTTER TILL JÄRNÅLDERN.
Från Indalsälvens dalgång vandrar du högt på Skalstugevägen med stenvalvsbroar, fjällvyer och renbete. Pilgrimsleden går in i Norge och i Stiklestad där Olav Haraldson dog i ett fältslag när han mötte bondehären 29 juli 1030. Stiklestad är en vilsam och grön plats där du känner historiens vingslag. Här kan nutida pilgrimer fundera över sin inre och yttre resa – och utbyta tankar med andra.

Vid Indalsälven finns en grön odlingsbygd med rötter till järnåldern. Du vandrar västerut på den gamla vägen till Duved och en stig går invid Tegeforsen. Duveds kyrka mitt i byn liknar en gotisk träkatedral. Efter Forsa kommer du upp på en höjd och kan se hur dalgången breder ut sig under dina fötter och vid älven ligger en skans. Efter en kort sträcka på E14 går du in på Skalstugevägen. Den kallas också för Karl Johansvägen eftersom den återinvigdes år 1835 av Karl XIV Johan. Stenvalvsbroarna står kvar som vackra konstverk. En av de mest natursköna platserna längs hela leden är Tännforsen som är Sveriges största vattenfall. Forsen är vild och vattnet faller 38 meter. Den är 60 meter bred. När det är som mest vatten i forsen, skulle det bara ta en kvart att fylla hela den stora arenan Globen i Stockholm.

LOGI I SJÄLASTUGA

Skalstugevägen var livligt trafikerad och den dåvarande huvudvägen mellan Sverige och Norge när vintermarknaden hölls i norska Levanger. Forbönder med skinn i lasten fick kost och logi i härbärgen efter vägen. Medstugan har ursprung som en själastuga för pilgrimer, och numera finns ett vandrarhem där. Vid Skalstugan fanns i slutet av 1800-talet även ett mejeri, bryggeri och sågverk. Vägen går högt och runt dig reser sig fjälltoppar. Du är i renbetesland och här finns renarna i Kalls sameby under förvintern, senare drar de sig mot Mullfjället och Sundsvalen. Med lite tur kan du se renar på norska sidan. S:t Olavsleden lämnar den asfalterade vägen och du går över gränsen på en gammal väg i gles fjällbjörkskog.

STORSLAGEN NATUR

I Norge blir landskapet dramatiskt med höga klippor. Vid den andra välvda stenbron över Kvilbekken finns en rastplats. Längs vägen är det en storslagen vy över Inndalen och fjällen. Ådalsvollen var tullstation fram till 1994, och leden går till Sulstua. I Sul ligger den gamla S:t Olavskällan cirka fem hundra meter från leden. Här finns några flera boenden. I Sul finns också Olavsåkern som enligt legenden blev nedtrampad av Olavs här på väg mot slaget i Stiklestad. När boenden i Sul klagade till Olav klev Olav upp på sin häst och red runt åkern. Morgonen efter hade säden rest sig och kom att bära frukt och myten om Olav hade inletts.

Leden fortsätter efter Karl Johansvägen ner mot byn Vuku där det finns en vacker kyrka från år 1655. Snart är du i Stiklestad. Stenkyrkan där byggdes där Olav stupade när han mötte bondehären den 29 juli 1030. Bakom altaret i Stiklestad kyrka finns en sten med en grop i. Enligt legenden är det den sten som Olav lutade sitt huvud mot i den stund han dog och det blev en grop i stenen.

I Stiklestad finns även ett kulturcenter som är knutpunkt för aktiviteter och information om Olav Haraldson och S:t Olav. Försök anpassa din vandring så att du passerar Stiklestad runt den 29 juli. Då är det en mängd aktiviteter och teaterföreställning kopplat till Olav den Helige.

Hela sträckan: 112 KM

Individuella etapper:

Åre – Tännforsen / 21,7 km
Tännforsen – Medstugan / 23,2 km
Medstugan – Skalstugan / 10,6 km
Skalstugan– Riksgränsen – Sul / 21,2 km
Sul – Vuku / 27,3 km
Vuku – Stiklestad / 11,9 km

Länkar:

Turistinformation
Innherred
Stiklestad

Tåg:
Stationer finns i Åre och Duved
www.sj.se
www.norrtag.se
www.vy.no

Bussar: 
www.ltr.se
www.nettbuss.no
www.atb.no

Flygplatser:
Åre Östersunds Airport
Trondheim Airport