10 år längs S:t Olavsleden för Lena och Mariagillet

En idé på ett kalas blev startskottet för Mariagillet och restaurerandet av S:t Olavsleden för Lena Magnusson och hennes vänner. Idag, 10 år senare, är Lena fortfarande aktiv längs med leden, som har växt sig större än vad de vågat hoppas på.

Sedan 2010 har föreningen Mariagillet jobbat för att rusta upp och ta hand om S:t Olavsleden i Jämtland. Lena Magnusson har varit med från starten, som egentligen inte var mer än en vision på ett kalas:

– Vi var några vänner som samlades för att fira en födelsedag. Någon började prata om pilgrimsleden i Spanien och vi kände att det borde gå att få till en fungerande led även här i Sverige. Vi hade ju S:t Olavsleden på hemmaplan, så en vision om att rusta upp den växte fram där under kvällen.

Mariagillet grundas

Lena som tidigare jobbat på Lantmäteriet tog på sig att kolla upp leden lite närmare. Kartor hittades och kontakt togs med markägare och hembygdsföreningar. Men för att kunna söka pengar och aktivt kunna göra något behövde de organisera sig, vilket blev Mariagillet.

– Vi fick bidrag från Östersunds kommun och Länsstyrelsen i Jämtlands län och började med att restaurera leden från Pilgrimstad till Rödösundet, berättar Lena.

28 mil genom Jämtland

Bit för bit fortsatte de arbetet, med fortsatt stöd från Länsstyrelsen, och hösten 2012 nådde de riksgränsen. De hade då restaurerat leden de 28 milen från länsgränsen, Västernorrland – Jämtland, till riksgränsen mot Norge.

– Det är så roligt när man ser att det blir bra och det känns viktigt för bygden och länet att leden finns, säger Lena.

Under åren har arbetet med att se efter den jämtländska delen av leden fortsatt, ibland med stöd från olika projekt, ibland helt ideellt. Föreningen, som har varierat i storlek under åren, har hållit i guidade vandringar, satt ut bänkar, skyltar och sett över så stigar och vägar är framkomliga och ser trevliga ut. Med hjälp av Hembygdsföreningarna har de även tagit fram informationstavlor om historiska platser längs med leden.

Arbetsdag vid S:t Olavskällan i Brunflo

– Just idag är vi vid S:t Olavs källan i Brunflo och röjer upp tillsammans med några från den lokala Lions-föreningen. Det kommer bli ett riktigt lyft för platsen, säger Lena och övriga håller med.

Trots stort engagemang och intresse för leden från Lenas sida är dock framtiden för Mariagillet osäker. Men de tio år föreningen arbetat med att förbättra S:t Olavsleden är guld värd och Lena tror att engagemanget fortsätter utan förening.

– Både det kontaktnät vi byggt upp och jag som privatperson finns ju kvar och kommer fortsätta hjälpa till med det vi kan. Det är en fantastisk led och jag tror att många fler kommer hitta den de kommande åren, säger Lena som ser ljust på S:t Olavsledens framtid.