Partners

DO YOU WANT TO BECOME A PART OF S:T OLAVSLEDEN?
What would St. Olavsleden be without the accommodations, tour-operators and grand services? Are you looking to expand your business or want S:t Olavsleden to be a part of your development?

SAKER ATT TÄNKA PÅ OCH ÅTGÄRDER ATT VIDTA MED ANLEDNING AV COVID-19

För många medför den rådande pandemin nya riktlinjer, rutiner, risker och oro. För att sommaren ska bli så bra som möjligt för gäster och aktörer som besöker och verkar längs S:t Olavsleden är det viktigt att känna till och komma ihåg att agera annorlunda jämfört en ”vanlig sommar”.

I vår lathund finns några konkreta tips i syfte att underlätta hantering för boende- och serviceanläggningar med fokus på covid-19.

AKTUELLA UTBILDNINGAR:

UTBILDNING I KRISHANTERING

Efter sommaren kommer projektet S:t Olavsleden att erbjuda partners en digital utbildning i övergripande krishantering. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få ökad kännedom om vad som kan kännetecknas som kris och framförallt handfasta tips och underlag för att skapa rutiner för hantering av situationer som kräver agerande. Under utbildningen tas även Coronakrisens effekter upp och vad det innebär att starta igång verksamhet igen under rådande förutsättningar.
Till anmälan »

Leverantör av utbildningen är företaget Practise Risk, som är specialiserade på risk- och krishantering och som brinner mycket för att öka organisationers och individers förmåga att klara ansträngningar bättre, genom förberedande medvetenhet och arbete. En av de personer ni får möta är Johanna Schalander, se bild. 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA BUSKAPET OM ATT HÅLLA AVSTÅND

Har du sett de skyltar som sitter uppe efter leden? Du får mer än gärna skriva ut dina favoriter och sätta upp. Skyltarna är i A3-format men går även att skriva ut på A4-papper. Tack för att du hjälper till att minska smittspridningen!

S:T OLAVSLEDEN – ETT STEG I REGIONAL UTVECKLING

Mellan juni 2019 och mars 2022 pågår projektet “S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling”. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden i samarbete med kommuner och regioner längs ledens sträckning, med Östersunds kommun som projektledare.

Syftet med projektet är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom att i ett regionalt samarbete stötta små och medelstora företag i deras utveckling samt främja en levande landsbygd. Projektet skall även bidra till att stödja de regionala utvecklingsstrategierna i Jämtland Härjedalen och Västernorrland samt bevara och utveckla länens unika natur- och kulturarv och dess attraktivitet.

Läs mer om projektet: “S:t Olavsleden – Ett steg i regional utveckling”

BLI PARTNER

Har ni ett extra hus på tomten som ni gärna vill hyra ut? Eller funderar på guidade turer, cykelservice eller bagagetransport längs med S:t Olavsleden? Hör isåfall av dig till oss så hjälper vi dig att komma igång.

Till kontakter

PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV

Få samlad information om S:t Olavsleden – Ett steg i regional utveckling´s aktiviteter och vad som planeras längs med leden direkt till din inkorg. När du registrerar dig, ställer vi ett antal frågor för att kunna föra statistik på den utveckling projektet genererar. Vi hanterar dina uppgifter och ser till att de är säkra i enlighet med dataskyddsförordningen vilket du kan läsa mer om på vår hemsida under Integritetspolicy.

Jag vill registrera mig

NÄTVERK PÅ FACEBOOK

I Facebookgruppen “S:t Olavsledens intressenter” finns möjlighet att nätverka med andra aktörer längs med leden. Här kan du som erbjuder boende, mat eller annan service utbyta tips och råd med andra, samt snabbt nå ut med viktig information om det skulle behövas. Tillsammans kan vi hjälpas åt att skaps bästa möjliga förutsättningarna för att våra vandrare ska få en minnesvärd upplevelse längs leden.

Till gruppen

BILDBANK & LOGOTYPER

Du är välkommen att använda S:t Olavsledens logga, bilder och filmer i marknadsföring som kan kopplas till leden. Exempelvis om du vill lyfta att du har ett boende längs med leden som välkomnar pilgrimer.

Till Bildbanken

Har du inget lösenord än, kontakta oss så hjälper vi dig med riktlinjer och inlogg.